# Laable #elmetalaboratori ## [Accés](http://3.91.178.214/~ellaboratori/laable) ## Presentació Buscador tipus Google amb totes les dades generades i emmagatzemades en la base de dades propia del projecte. ## Objectiu d'aquest Espai 1.- Buscador propi del projecte. 2.- Té com a objectiu accedir a la Base de Dades propia del projecte i facilitar la informació a l'usuari. ## Un Gadget per evolucionar Segurament aquest seria l'eina on s'hagués invertit més esforç en evolucionar si el projecte hagués tingut continuïtat. Facilitar als estudiants tota la informació generada: videos, documents, preguntes, respostes, projectes, codis... Ordenar i facilitar tota la informació perquè l'estudiant 'tan sols' la coneverteixi en coneixement. ## Connexions al Marc Teòric [[Boundary Objects]] [[Design Patterns]] [[Aprenentatge Digital]] [[Aprendre a aprendre digitalment]] [[Com aprenen els nostres alumnes]] [[Gamificació a l'Escola]] [[Multiplayer Classroom]] ## Enllaços al Web ### [Accedir al Laable](http://3.91.178.214/~ellaboratori/laable) ## Enllaços a la Investigació ### Pàgines següents: ### [[LabFlix]] ### [[la Tesi]] ### [[Tutorials]] ### [[Mosquit Tigre, el Videjoc]] ### [[el Joc]] ### [[Identitats Digitals Professionals]] ### Pàgines anteriors: ### [[Benvinguda]] ### [[OldLab]] ### [[LabTube]]